Home De ce acoperiș verde Avantajele acoperişului verde

Avantajele acoperişului verde

34 min de citit
2
8,616
Avantajele acoperişului verde

Circulă o mulţime de informaţii despre avantajele acoperişurilor verzi. Se spune, că scade temperatura ambientală, captează CO2 şi microparticule, reţine apa şi păstrează energie. Ce este adevărat din toate acestea şi cum funcționează? Încercăm să vă prezentăm o privire de ansamblu cuprinzătoare asupra avantajelor acoperişurilor verzi, cu legături către publicaţii ştiinţifice.

Avantajele financiare ale acoperişului verde
 1. Izolaţie
  Avantaj: păstrează energia, asigură costuri mici de exploatare al clădirii (încălzire, climatizare)
 2. Aspect „ECO” îmbinînd funcţionalitatea cu naturaleţea
  Avantaj: creşte valoarea imobilului
 3. Obţinere de subvenţii, reduceri de impozit pentru clădiri verzi
  Avantaj: costuri mai mici de realizare, exploatare
 4. Durată de viaţă lungă – amortizare mai rapidă
  Avantaj: păstrarea îndelungată a valorii

Avantaj: costuri reduse de întreţinere şi înlocuire

1. Izolaţie: Economisire de energie

Cercetările au demonstrat că acoperişurile cu vegetaţie de tip extensiv izolează foarte bine termic, atât vara cât şi iarna. Acoperişurile plate fără vegetaţie pot fi cu până la 21°C mai calde decât cele verzi.

Vara – efect de răcire a clădirilor:
Căldura preluată din mediul ambiental poate fi redusă în cazul acoperişurilor cu 90% prin utilizarea acoperişurilor verzi, la care se adaugă efectul stratului de termoizolaţie care poate contribui la reducerea transferului de căldură cu 99%. Studiile din Germania au demonstrat că în cele mai fierbinţi zile de vară când temperatura aerului se ridică la 35 °C temperatura substratului de sub vegetaţie niciodată nu depăşeşte 25 °C. Acest efect de răcire în primul rând se datorează evaporării şi efectului de umbrire al vegetaţiei, dar şi abilităţii acoperişului verde de a reflecta razele solare, de energia consumată prin fotosinteză şi puterii de stocare a căldurii, a apei înglobate în substratul vegetal.

Iarna – efect de încălzire a clădirilor:
Firele de iarbă, structura de vegetaţie se comportă ca o „blană” și contribuie la mărirea efectului de termoizolare formând un strat subţire cu structură tridimensionala în care este înglobat aerul. Deasemenea vegetaţia împiedică ca vântul rece să lovească direct straturile superioare ale acoperişului. Efect mic, dar sesizabil o are puterea de termoizolare a substratului special de acoperiş verde, respectiv reflectarea razelor infraroşii de către stratul de vegetaţie, precum şi degajarea de căldură produsă de condens sau brumă care se formează dimineaţa pe suprafaţa stratului de vegetaţie (la producerea condensului a 1 g de apă se degajă căldură de 530 calorii).

Mai puţin aer condiţionat, costuri mai mici de încălzire:
Acoperişul verde reduce în mod semnificativ necesitatea de folosire a aparatelor de aer condiţionat vara şi izolează în timpul iernii. Eficacitatea izolării iarna depinde de cantitatea de umezeală reţinută de diferitele straturi. În timpul verii izolarea este optimă deoarece straturile sunt uscate şi reflectă mai bine căldura. Folosind mai puţin aerul condiţionat vara şi cu costuri mai mici de încălzire iarna, acoperișul verde realizează importante economii de energie. Deoarece preţurile sunt tot mai mari la energie, acoperişurile cu vegetaţie devin tot mai atractive.

Birourile economisesc 4.470 mc de gaz pe an:
Conform ”Energy Savings Monitor” 2006, birourile consumă în medie 1.250 MJ pe mp. Din această cantitate 39% se cheltuie pe încălzirea sediilor. Răcirea prin aer condiţionat adaugă încă 4% din totalul costurilor de energie. Astfel se ajunge la 538 MJ pe an. Acoperişul verde reduce consumul de energie cu 23% în cazul încălzirii şi cu 75% la aerul condiţionat. Acest lucru înseamnă că un acoperiş cu vegetaţie economiseşte 150 MJ pe an. 1 MJ este echivalentul a 0,0316 mc de gaz. Concluzie: cu acoperişul verde reducem consumul de gaz cu 4.470 mc pe an! (Sursă: ”Groen boven alles”, Energy Savings Monitor).

Gospodăriile economisesc 91 Euro pe an:
Nevoile energetice ale gospodăriilor diferă faţă de cele ale birourilor. Din totalul de energie consumată, gospodăriile cheltuie, în medie 47% pentru încălzirea locuinţelor și 10% pe aparatura de răcire, de ex. frigidere.

Nu toate locuinţele au aer condiţionat şi ventilatoare. Din acest motiv, efectul acoperişului verde asupra răcirii caselor nu este inclus în acest calcul. Ca exemplu, conform unui studiu realizat în Toronto, gospodăriile pot economisi 23% din cheltuielile pe încălzire, prin realizarea unui acoperiş verde. În Olanda, gospodăriile consumă în medie 26,364 MJ energie pe gaz, pe un an. Această cantitate costă approx. 395 Euro. Reducerea consumului cu 23% înseamnă că se poate economisi până la 91 euro, pe an, din costurile de încălzire! (Sursă: ”Groen boven alles”, Energy Savings Monitor).

2. Aspect natural: Creşte valoarea imobilului

Din cauza aspectului plăcut al clădirii, împreună cu economiile de energie și tendinței de creștere a spiritului de responsabilitate față de mediu, cumpărătorii tind să plătească mai mult pentru o clădire cu acoperiș verde. Așadar, imaginea unui acoperiș cu vegetație ridică valoarea imobilului. Pe lângă avantajele funcționale acoperișul verde poate deveni și un element de design care va conferi unicitate arhitecturală clădirii.

3. Subvenţionarea acoperişurilor verzi

În zilele noastre, odată cu modificările climatice ploile torențiale puternice au devenit frecvente. Din ce în ce mai multe cazuri râurile ies din albii, provocând inundații fără precedent, cu grave implicații economice și ecologice. Autoritățile sunt pregătite să acorde subvenții pentru instalarea acoperișurilor verzi, deoarece acestea ajută la diminuarea suprasolicitării sistemului de canalizare. Un alt motiv este, că investițiile în mărirea capacității sistemului de canalizare ar fi mult mai mari decât plata acestor subvenții. Captarea apei pe acoperiș devine important, în special în zonele dens populate.

Reducerea cu 70-90% a solicitării sistemului de canalizare:
Studiile ne demonstrează, că acoperișul verde reduce în mod considerabil cantitatea de apă deversată în sistemele de canalizare în timpul verii. Plantele și substratul din acoperișul cu vegetație rețin apa, care ulterior se evaporă direct în atmosferă. Cantitatea de apă reținută de un acoperiș verde depinde de grosimea și felul substratului, de tipul de drenaj și de vegetație.

Economii de cel puțin 8-10 Euro pe mp:
Cantitatea de apă meteorică colectată de acoperișul verde reduce factura aferentă apei meteorice colectate de sistemul de canalizare. Aceasta în medie, este de 8-10 euro pe mp.

4. Protecție solară, și variații de temperatură. Durată mai lungă de viață a acoperișului

Acoperișurile sunt în continuu expuse la radiații ultraviolete, ploi torenţiale și variațiilor extreme de temperatură. În decursul unui an, diferențele de temperatură, în cazuri extreme, pot ajunge până la 100°C. Studiile arată, că un acoperiș verde rezistă de trei ori mai mult în timp, ca unul simplu, deoarece vegetația protejează împotriva factorilor climaterici extreme. Straturile bituminoase, respectiv de plastic sunt sensibile, îmbătrânindu-se în timp dacă sunt expuse la oscilații mari de temperatura și la acțiunea razelor UV. Stratul de vegetație și stratul de substrat special le protejează de aceste efecte nocive mărindu-le durata de viață.

Protecția mecanică a stratului de hidroizolație:
Intervențiile tehnologice de reparații, maintenanță pot cauza găurirea stratului de hidroizolație (cuie, șuruburi autofiletante, bucăți ascuțite de tablă peste care se calcă accidental pot străpunge hidroizolația) producând înfiltrații. Stratificația de acoperiș verde protejează hidroizolația de aceste întâmplări minore neplăcute, însă foarte costisitoare.

Durată lungă de utilizare. Recuperarea investiției în 8 până la 21 ani:
În mod general, costurile unui acoperiș verde pot fi recuperate în 8-15 ani datorită sumelor economisite ca urmare a diminuării costurilor cu exploatarea clădirii. În timp ce componentele unui acoperiș tradițional se înlocuiesc de regulă după 20-30 ani, acoperișul cu verdeață are o durată medie de utilizare de 3-5 ori mai mare (60-100 ani). Acoperișul verde protejează materialele de dedesubt, acest lucru însemnând pe lângă amortizarea rapidă a investiției și mărirea duratei de viață a acestuia nemaifiind necesare noi fonduri pentru înlocuirea acestor elemente.

Avantaje de mediu
 1. Temperatură ambientală scăzută
  Avantaj: reduce efectul așa numit ”Urban Heat Island” (insulă urbană de căldură)
 2. Captează CO2
  Avantaj: aer mai curat, respirabil, mai bogat în oxigen
 3. Captează microparticule
  Avantaj: aer mai curat
 4. Stimulează biodiversitatea
  Avantaj: îmbunătățește/păstrează habitatul păsărilor și a insctelor
 5. Reținerea apei meteorice
  Avantaj: utilizarea în mai puțină măsură a sistemului de canalizare, reducând riscul de inundații
 6. Purificarea apei meteorice prin filtrarea acestora
  Avantaj: un mediu mai curat

Temperatură ambientală scăzută: Reducerea efectului ”Urban Heat Island” (insula urbană de căldură)
În timpul verii temperaturile din orașe sunt cu aprox. 5-7°C mai ridicate ca în mediul rural, deoarece clădirile și străzile asfaltate absorb, iar ulterior degajează căldura. Acest fenomen este denumit efectul ”Urban Heat Island” ((insulă urbană de căldură) Studii efectuate de Tyndall Centre for Climate Change (Centrul de cercetări pentru schimbări climatice Tyndall), ne arată că este nevoie cu 10% mai multe zone cu verdeață în orașe pentru a contracara efectele schimbărilor climaterice. Verdele reflectă căldura, astfel se crează o temperatură ambientală mai joasă, comfortabilă. Mai departe, plantele, prin evaporarea apei, reduc temperatura. Cum spațiile pentru zone verzi în orașe, cum ar fi parcuri, grădini, sunt limitate, soluția acoperișurilor verzi pentru mărirea suprafețelor cu verdeață, este ideală.

Captarea CO2: Aer mai curat
Dioxidul de carbon este o substanță gazoasă, rezultată, în principal, din arderea combustibililor fosili. După revoluția industrială, nivelul de CO2 în atmosferă a crescut în mod considerabil. Acest lucru este considerat cauza principală a încălzirii globale. Se cunoaște că plantele absorb CO2, dar din păcate numărul plantelor și a copacilor nu a crescut proporțional cu cantitatea emisiilor de CO2. Nu se cunoaște încă ce cantitate poate capta sedumul, dar din cauza numărului mare de suculente pe mp, se așteaptă să fie considerabilă. Fiecare mp de vegetație Sedum are o suprafață de cca 2,4 mp de suprafaţă de frunze utilă, însă un mp de acoperiș extensiv cu vegetație erbacee poate avea chiar 100 mp de suprafață desfășurată de frunziș. Acoperișul verde reduce cantitatea de CO2 din atmosferă și implicit, încălzirea globală.

Captarea microparticulelor: Un aer mai curat
Microparticulele din aer reprezintă un pericol deosebit asupra sănătății publice. Cauzează boli cardiace și agravează cele pulmonare. Institutul de Sănătate Publică și de Mediu din Olanda a calculat că, anual, numărul de decese premature cauzate de expunerea pe termen scurt la microparticule, ajunge la 18.000.

Elementele din natură rețin microparticulele, care apoi nu curg în sistemele de canalizare împreună cu apa pluvială ci sunt filtrate, reținute în substrat. Acoperișul verde extensiv poate capta aprox. 1,5 kg pe hectar. Acesta corespunde capacității de captare a unui copac adult. Un acoperiș verde cu sedum captează mai multe microparticule decât aceeași suprafață de bitum, din cauza iregularității structurii de pe suprafață. Orașele, de regulă, suferă din cauza fumului de eșapament, așadar acoperișurile cu verdeață au efect pozitiv asupra calității aerului. O sporire cu 10-20% a numărului de acoperișuri verzi va contribui substanțial la înbunătățirii sănătății locuitorilor.

Stimularea biodiversității: Îmbunătățește/păstrează habitatul păsărilor și a insectelor
Oriunde s-ar construi clădiri, microhabitatele sunt de regulă deranjate. Acoperișul verde ajută la reconstrucția acestora și ajută la restaurarea ciclului biologic. Acoperișurile cu verdeață oferă un important refugiu pentru microhabitate. Puteți stimula biodiversitatea prin alegerea corectă a grosimii substratului și printr-o varietate largă de plante.

Potrivit unor studii efectuate în Elveția și Anglia, acoperișurile verzi pot oferi adăpost chiar pentru insecte rare, fluturi pe cale de dispariție.

Retenția apei pluviale: Sisteme de canalizare mai puțin solicitate și ca urmare, mai puține reversări
Fiind rezultatul încălzirii globale, ploile torențiale au devenit obișnuite. Un avantaj important al acoperișului verde este evitarea suprasolicitării sistemului de scurgere și de canalizare. Structura acoperișului verde permite retenția unei cantități importante de apă care ulterior prin evaporare contribuie la reducerea temperaturii mediului ambiant. Un alt efect la fel de important este efectul de încetinire a drenajului apei, astfel sistemele pluviale sunt protejate de cantitățile mari de apă cu care s-ar confrunta, ele fiind înglobate în structura acoperișului verde și drenate în timp. Studiile au arătat că în cazul unei ploi ușoare prelungite de cca 18 ore acoperișurile verzi cu înclinație de 12 grade si substrat vegetal de 14 cm, drenarea apei a început la 12 ore după oprirea ploii și a continuat încă 21 de ore după oprirea ploii.

Filtrarea apei pluviale: Un mediu mai curat
Acoperișurile verzi nu numai că rețin mari cantități de apă meteorică, dar o și purifică. Apa de ploaie curge mai întâi pe plante, apoi prin diferitele straturi componente, ajungând doar după aceea în scurgere, astfel fiind filtrată. Studiul realizat de Kohler & Schmidt (1990), arată că 95% din cantitatea de plumb, cupru și sulfat de cadmiu și 19% din zinc ce ajunge pe acoperiș cu apa pluvială, rămâne în substrat. Cantitatea de azotați, azotiți reținuti (provenite din ploile acide) este deasemenea importantă, dar mai greu de cuantificată.

Avantaje practice
 1. Izolare fonică
  Avantaj: mediu interior și exterior mai liniștit
 2. Rezistență la foc
  Este complet ignifug
 3. Aspect natural
  Avantaj: priveliște frumoasă; verdele are efect calmant și relaxant
 4. Nu se utilizează balast pentru protecția acoperișului
  Avantaj: Înlocuirea unui material inert cu unul “viu” aspectuos.

Izolație fonică: mediu interior și exterior mai liniștit
Combinația substratului, plantelor și a aerului din diferitele straturi ale unui acoperiș verde reduc poluarea fonică. Undele sonore sunt captate și absorbite în loc să fie reflectate cum fac alte materiale de constructii. Substratul blochează frecvențele joase iar plantele pe cele înalte. Se pot lua, ca exemplu, zgomotul produs de avioane, dar și cel de la o ploaie torențială sau furtună. Acoperișul cu verdeață vă asigură un birou, locuință mai liniștit(ă) și un mediu urban mai plăcut.
Acoperișul verde poate reduce zgomotul perceput cu până la 8 db. Nu pare semnificativ, dar pentru oameni, reducerea cu 10 db a nivelului sonor înseamnă cu 50% mai puțin zgomot. Izolarea fonică depinde de grosimea sistemului de acoperiș verde și gradul de îmbibare cu apă a substratului. Cu cît este mai gros, izolarea este cu atât mai eficace. În 2004, Dunnett & Kingsbury au măsurat reducerea cu 5db a zgomotului din vecinătatea aeroportului din Frankfurt am Main, după instalarea unui acoperiș verde de 10 cm grosime. Deasemenea Prof. Dr. Gernot Minke in alt studiu a arătat că 12 cm de substrat umed poate reduce zgomotul cu 40 db. iar cea de 20 cm cu cca 46 db.

Rezistență la foc
În Germania acoperișurile verzi sunt considerate „acoperișuri solide” deoarece ele nu ard și sunt complet ignifuge în cazul în care grosimea substratului depășește 3 cm grosime.

Protecție împotriva radiațiilor electromagnetice:
Studiile efectuate de specialistul german Prof. Dr. Gernot Minke de la Universitatea Kassel au dovedit că acoperișurile verzi reduc efectele radiațiilor electromagnetice. Astfel un acoperiș verde format dintr-un strat de termoizolație de 20 cm, strat de drenaj, un substrat gros de 16 cm și vegetație extensivă formată din plante erbacee reduce radiațiile din intervalul de 2 Gigahertz (în care operează majoritatea rețelelor mobile de telecomunicații) cu 24 de decibeli ceea ce reprezintă o reducere de cca 99%. Dacă aceasta este completată cu dale de gazon groase de 20 cm efectul de reducere al radiațiilor electromagnetice este de 99,9999%.

Aspect natural: Frumos la ochi, efect calmant, relaxant al verdelui
Ariile dens populate, de regulă, nu au suficient spațiu verde pentru locuitori. Acoperișurile verzi oferă celor din jur o priveliște plăcută, îmbunătățind calitatea vieții urbane. Studiile demonstrează efectul psihologic relaxant al zonelor verzi. O plimbare într-o grădină botanică reduce tensiunea arterială și scade pulsul. Un alt studiu ne arată o accentuare a recuperării după condiții de stres.

Nu mai este nevoie de balast sau pietriș pe acoperiș:
Înlocuirea unui material inert cu unul “viu” aspectuos Unele acoperișuri au nevoie de balast pentru fixare. Acoperișul verde standard are o greutate saturată de cca. 85 kg/mp (se pot realiza și sisteme de la 35 kg/mp). Pe de altă parte, din cauza rădăcinilor plantelor, sistemul formează un amalgam, ca o singură entitate. Așadar, instalând acoperiș verde nu mai este nevoie de balast sau pietriș.

Doriți consultanță în proiectarea teraselor verzi, pentru a beneficia de avantajele multiple ale unui proiect de acoperiș verde cum ar fi avantajele financiare, avantajele de mediu și cele practice? Realizăm ca turn-key project, întreținem pe perioadă lungă terase, acoperișuri verzi, intensive și extensive cu materiale moderne și ecologice, durabile, folosind rulouri de vegetație cu compoziție special adaptată pentru acoperiș verde, fie ea extensivă, intensivă sau tip peisaj. Amenajările de acoperișuri verzi realizate de firma noastră vă vor ajuta să beneficiați de avantajele prezentate mai sus, având cel mai bun raport cost/eficiență/siguranță în exploatare, oferindu-vă soluții de sistem de terase verzi adaptate în mod constructiv și flexibil specificului proiectului Dvs.

Fie că este vorba de o hala industrială proiectată cu acoperiș verde cu vegetatație extensivă avînd un rol primar ecologic, sau clădire de birouri cu terase verzi intensive reprezentative, sau un centru comercial cu aspect futurist fiind prevăzut cu parcare pe acoperiș si terasă verde intensiv tip peisaj totul trebuie să pornească de la faza de proiectare minuțioasă. Indiferent dacă doriți un acoperiș verde intensiv sau unul extensiv, de tip peisaj sau de tip grădină, sau dacă structura de rezistență a acoperișului actual vă obligă la asumarea unor concesii care impun realizarea unui acoperiș cu vegetație ultraușoară sau ușoară, dacă vă doriți o grădină verticală amplasată pe pereții interiori sau exteriori pentru un aspect spectaculos, sau doar pentru o izolare fonică accentuată, sau ca funcția ecologică al acoperișului verde să fie completată de montarea de panouri solare, vă stăm la dispoziție cu proiecte, soluții de sistem, devize de acoperiș verde, consultanță de specialitate.

 • De ce acoperiş extensiv?

  De ce acoperiş extensiv

  Călătorind prin nordul Europei, prin țările scandinave sau pe teritoriul Marii Britanii, n…
 • De ce acoperiş intensiv

  De ce acoperiş intensiv

  Cunoaștem faptul că primele acoperișuri verzi sunt amintite în istorie încă dinaintea erei…
 • De ce să ne alegeți pe noi

  De ce să ne alegeți pe noi

  De ce să ne alegeţi pe noi? Ne plac acoperişurile verzi şi pentru noi fiecare proiect nou …
 • Acoperișuri verzi – Greșeli frecvente

  Un acoperiș verde proiectat și construit în mod corect, de către specialiști în terase ver…
Mai multe din  De ce acoperiș verde